Македонски (Macedonian)Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
Дома

logo-fakturi

13536069 10208545831875195 246858811 n

niprom

Macedonians rights in Albania

Macedonians in Albania
 
Македонско друштво „Илинден“-Tирана го поздравува одобрувањето на реформите во правосудството PDF Печати Е-пошта
Петок, 22 Јули 2016 15:15

Албанскот парламент едногласно ги усвои реформите во правосудство граѓани се надеваат на повеќе правда, сигурност, за повеке заштита на правата и слободите. Независно судство, ефикасна,транспарентна е клучна за:

- Заштита на правата и слободите,

- Заштита на правата на малцинствата,

- Бескомпромисната борба против корупцијата, главниот непријател на овие права и слободи,

- Почитување на достоинството на секој поединец во Република Албанија,

Македонско друштво "Илинден“-Tирана го повикаува албанската политичка елита и институции да побрзат за спроведување на реформите во правосудството во Албанија.


Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë vlerëson miratimin e reformës në drejtësi.


Me miratimin e reformës në drejtësi nga parlamenti qytetarët shpresojnë për një Shqipëri më të drejtë, më të barabartë, më të ndershme, dhe më të sigurtë. Një drejtësi e pavarur, efikase, transparente dhe e pakorruptuar është kusht vendimtar për:

- mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut,

- mbrojtjen e të drejtave të minoritetit,

- luftën pa kompromis ndaj korrupsionit, armikut kryesor këtyre të drejtave dhe lirive,

- respektimin e dinjitetit të çdo individi në Republikën e Shqipërisë,

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë i ben thirrje klasës politike dhe institucioneve shqiptare të mos humbin asnjë moment për implementimin sa më të shpejtë të reformës në drejtësi.


www.ilinden-tirana.com

 
Македонско друштво "Илинден"-Tирана објавува конкурс за лого 10-годишнината од формирањето PDF Печати Е-пошта
Недела, 17 Јули 2016 19:55

Македонско друштво "Илинден"-Tирана организира натпревар за дизајн на лого за 10-годишнината од формирањето на Македонско друштво "Илинден"-Tирана. Ова лого ќе го придружува на сите активности на друштвото во текот на 2017-2018. Секој предлог треба да содржи: висока резолуција на избраното лого концизен објаснување на дизајнот.


Општи услови за учество на конкурсот:


1. Документите мора да е израз концепција на лого за 10-годишнината од Македонско друштво "Илинден"-Tирана

2. На натпреварот имаат право да учествуваат средношколци, студенти и млади уметници.

3. Делата мора да бидат оригинални, необјавени, авторот ќе биде одговорен пред законот за автентичност.

4. Може да учестув само индивидуални учесници.

5. Делата може да бидат од земјата и од странство.

6. Делата треба да се достават на е-пошта Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

7. Делата мора да бидат доставени до 29 декември 2016 година

8. Делата ќе бидеат објавен на 31 декември 2016 година, а потоа ќе се гласа.

9. Победникот ќе биде избран од страна на комисијата и од гласањето на социјалните медиуми.

10. Прва награда 100 евра и благодарница "Илинден" втората награда и третиот благодарница "Илинден" и сувенири.

11. По завршувањето победникот на конкурсот мора да даде изјава за откажување од правото на користење на лого, логото станува сопственост на Македонско друштво "Илинден"-Tирана.


Македонско друштво "Илинден"-Tирана ги повикува сите заинтересирани  да достават свои предлози.

Thirrje për aplikim për dizenjim logo: “10-vjetori i formimit të Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë”

 

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë organizon konkurs për dizenjimin e logos për 10-vjetorin e formimit të Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Tiranë. Kjo logo do të shoqërojë çdo aktivitetet të shoqatës gjatë vitit 2017 – 2018. Çdo propozim duhet të përfshijë: logo me rezolucion të lartë; një shpjegim konçiz i projektimit dhe zgjedhjet që projektuesi zgjodhi të përfshinte në punë; disa fjalë për projektuesin.


Kushtet e përgjithshme për pjesëmarrjes në Konkurs:


1. Punimi duhet të jetë shprehje е konceptimit të një logoje për 10-Vjetorin e Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Tiranë.

2. Në konkurs kanë të drejtë të marrin pjesë nxënësit e shkollave të mesme, studentë, dhe artistë të rinj.

3. Punimet duhet të jenë origjinale, të papublikuara autori mban përgjegjësi ligjore para ligjit për autencitetin.

4. Në konkurs pranohen vetëm pjesëmarrës individualë.

5. Punimet pranohen nga vëndi dhe jashtë vëndit.

6. Të interesuarit të dërgojnë propozimet në adresën elektronike Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

7. Punimet duhet të dorëzohe deri më datë 29 Dhjetor 2016.

8. Punimet e dërguara do të publikohën më 31 Dhjetor 2016 dhe pastaj do të zhvillohet votimi.

9. Fituesi do të zgjidhet nga një komision vlersimi nga votimi në mediat sociale.

10. Çmimet: çmimi i parë 100 euro dhe Çertifikatë mirënjohje “Ilinden” çmimi i dytë dhe i tretë Çertifikatë mirënjohje “Ilinden” dhesuvenir.

11. Me përfundimin e Konkursit fituesi duhet bëjë një deklaratë për heqjen dorë nga e drejta e përdorimit të logos, logoja bëhet pronë e Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Tiranë.


Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë i ftohen të gjithë të interesuarit të dërgojnë propozimet e tyre.www.ilinden-tirana.com

 
Македонските граѓани можат да ги остварат правата од социјално осигурување во Албанија PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 11 Јули 2016 15:24

Министерот за труд и социјална политика на Република Македонија Диме Спасов денес оствари работна средба со министерот за млади и социјална заштита Бленди Клоси во Тирана. Целта на посетата и работната средба беше потпишувањето на Административната спогодба за спроведување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија за социјално осигурување.Со примената на овој договор кој стапи на сила од 1 јуни 2016 година се овозможи остварување права од пензиското и инвалидското осигурување здравственото осигурување и здравствена заштита, болест и мајчинство, итно обезбедување на здравствена заштита, право на ортопедски помагала како и осигурување во случај на повреда на работа и професионална болест. Додека пак со потпишувањето на Административната спогодба за спроведување на Договорот за социјално осигурување се овозможува уредување на постапката на остварувањето на правата уредени со Договорот за социјално осигурување (начинот на остварувањето на правата за осигурениците и членовите на нивните семејства потребната документација, начинот на исплата на паричните давања-пензии и надоместоци комуникацијата меѓу надлежните органи и размената на податоците меѓу надлежните органи и институции). Примената на договорот за социјално осигурување меѓу двете земји преку административната спогодба за спроведување на овој договор е насочена кон граѓаните на двете држави договорнички во остварување на нивните права без оглед на тоа во која држава живеат и/или работат. Двајцата министри на работната средба заклучија дека Република Македонија и Република Албанија се соседни држави и движењето на граѓаните, а особено миграцијата на работната сила е особено изразена. Оттука регулирањето на социјалното осигурување преку овој договор и административната спогодба директно влијае на граѓаните на двете држави во обезбедувањето и гарантирањето на правата. Истовремено се уредува и осигурување на испратени работници за вршење на работи од една во другата држава договорничка, продолжување на деташмантот или друг меѓународен транспорт. На средбата министрите Спасов и Клоси дискутираа и по прашањата за сезонските работници и начинот на нивното ангажирање мерки за поттикнување и вработување на млади лица и други прашања од областа на политиките на вработување. Истовремено изразија подготвеност за натамошно продлабочување и уредување на соработката преку потпишување на меморандум за соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Министерството за млади и социјална заштита на Република Албанија.


 

 

 

 

www.ilinden-tirana.com

 
Македонско друштво “Илинден“-Тирана дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ PDF Печати Е-пошта
Сабота, 09 Јули 2016 14:40

Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ со поетесета Фидана Ќулханџиу како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана. Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ се одржа по шести пат од 7 до 9 јули 2016 во Струга, Охрид и Вевчани, Република Македонија во организација на Здружението за литература култура и наука “Бран“ од Струга и Ревијата за книжевност “Бранувања“ што излегува во Струга. Песните на поетесата, Фидана Ќулханџиу ќе бидат објавени во новиот број на ревијата за книжевност “Бранувања”. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана им се заблагодарува на организаторот на г-дин Петко Шипинкаровски, што годинава, за прв пат Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел на Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“-2016 со поетесета Фидана Ќулханџиу како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ќе има преставник на Македонците од Република Албанија.


 

 

 

www.ilinden-tirana.com

 
Конференција “Интензивно производство на зеленчук со ефикасен воден менаџмент” во Израел PDF Печати Е-пошта
Сабота, 09 Јули 2016 07:49

Анита Поповска дипломиран земјоделски инженер која учествуваше на интернационалниот тренинг курс за “Интензивно производство на зеленчук со ефикасен воден менаџмент” што се одржа во периодот од 14-30 јуни 2016 година, во Израел. Таа ја претставуваше компанијата Јуникс од Скопје, Република Македонија преку која беше испратена, по препорака од македонското друштво “Илинден”-Тирана. Анита Поповска имаше презентација за Македонија, Јуникс и македонско друштво "Илинден"-Тирана. Тренинг програмата се одржа под покровителство на Израелската Агенција за меѓународна развојна соработка на Министерството за надворешни работи (MASHAV) и Центарот за меѓународна земјоделска обука (MATC). Тренинг програмата беше изведена во заедничка соработка со Министерството за надворешни работи и трговија на Унгарија. Обуката се одвиваше интензивно како што и гласи самата програма и ги опфати главните градинарски култури од економско значење за Израел и земјите учесници во курсот. На курсот учествуваа 20 претставници од 13 земји Ангола, Белизе, Етиопија, Гана, Индија, Кенија, Македонија, Мјанмар, Панама, Србија, Тајланд, Уганда и Виетнам. Сево ова искуство и контакти се основа за понатамошна меѓусебна соработка меѓу Балканот и Израел. Ова се само дел од можностите за образовна и културна соработка меѓу нашите народи, има курсеви за различни полиња од интерес. Потребно е да се следат настаните и да се биде активен во барање и споделба на информации. Голема благодарност и пофални зборови од страна на нашата учесничка на тренингот беа упатени до македонското друштво “Илинден”-Тирана преку кое беше препорачана, како и до амбасадата на Република Израел во Тирана.

 

 

www.ilinden-tirana.com

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 1 од 45